Dom Lekarza Seniora Im. Dr Kazimierza Fritza w Warszawie

Dział Medyczny - Dom Lekarza Seniora Im. Dr Kazimierza Fritza w Warszawie

Dział Medyczny


Dom Lekarza Seniora udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia mieszkańców, a w szczególności związanych z:

  1. badaniem i poradą lekarską,
  2. leczeniem i pielęgnacją chorych,
  3. rehabilitacją leczniczą,
  4. pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
  5. działalnością profilaktyczną.

Mieszkańcy Domu Lekarza Seniora okresowo lub stale wymagają korzystania z opieki medycznej. W zależności od stopnia zapotrzebowania na opiekę personelu medycznego są oni umieszczani na parterze bądź na poszczególnych piętrach budynku.

Pensjonariusze Domu Lekarza Seniora objęci są podstawową opieką zdrowotną przez lekarza z CSK MSW przy ul. Wołoskiej 137. Lekarz POZ ma również bezpośredni kontakt i możliwość konsultacji z lekarzami z poradni specjalistycznych i oddziałów szpitalnych CSK MSW w sprawach dotyczących przebiegu choroby pensjonariuszy. Dodatkowo w Domu udzielają konsultacji: lekarz specjalista fizjoterapii i balneologii, kardiolog, psychiatra oraz psycholog. W godzinach popołudniowych lub w dni wolne od pracy i święta opiekę nad pensjonariuszami sprawuje Szpitalny Oddział Ratunkowy CSK MSW. Na podstawie skierowania lekarza POZ szpital ten udziela także mieszkańcom Domu świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego, porad lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz pomocy doraźnej.

W Domu Lekarza Seniora opiekę nad mieszkańcami sprawują pielęgniarki i opiekunowie medyczni. Pielęgniarki pracują całodobowo w systemie 12- godzinnym. Pensjonariuszom również udzielane są świadczenia z zakresu fizjoterapii, kinezyterapii i rehabilitacji. W razie potrzeby zabiegi wykonywane są także w pokoju chorego