Dom Lekarza Seniora Im. Dr Kazimierza Fritza w Warszawie

Zasady przyjęcia - Dom Lekarza Seniora Im. Dr Kazimierza Fritza w Warszawie

Zasady przyjęcia


Aby uzyskać miejsce w naszym Domu należy zgłosić się do lekarza POZ i do pielęgniarki środowiskowej w miejscu zamieszkania, która przygotuje komplet dokumentów. Wzór tych druków znajdą Państwo w załącznikach. Dokumenty te wraz z podaniem, kserokopią dyplomu lekarskiego i odcinka emerytury lub renty należy przesłać na adres

Dom Lekarza Seniora
im. dr Kazimierza Fritza
ul. Wołoska 139
02-507 Warszawa

 Kwalifikacja przyjęcia odbywa się na zasadzie decyzji Komisji Kwalifikacyjnej Domu Lekarza Seniora. Posiedzenia komisji odbywać się będą w razie potrzeb i wolnych miejsc.

 Miesięczna opłata za pobyt w Domu Lekarza Seniora ustalona jest w wysokości odpowiadającej 70 % miesięcznego dochodu mieszkańca, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 250 % najniższej krajowej emerytury.